Husudvalg

Husudvalget har til opgave at hjælpe i baren tirsdag og torsdag aften i månederne maj, juni, august og september, samt andet forefaldende arbejde i og omkring klubhuset.

 

Charlotte Svarrer
Smed Hansensvej 7
6940 Lem St.
tlf.     97 341 203
mobil 24 690 795
charlotte.svarrer@outlook.com

 

Elsa Boysen
Nr. Vognbjergvej 16
6900 Skjern
tlf.      97 341 734
mobil 
eaboysen@hotmail.com

 

Grete Christensen
Bundsbækvej 5
6900 Skjern
tlf.      97 326 142
mobil 40 629 501
gretenc@gmail.com

 

Inge Møller
Højdedraget 39
6940 Lem St.
tlf.     97 341 616
mobil 22 983 525
inge-moeller@mail.dk

 

Karin Sølvsten
Drosselvej 11
6880 Tarm
mobil 41 818 086
karin.soelvsten@turbopost.dk

 

Margit Jensen
Stensbovej 2A
6900 Skjern
tlf.     97 381 480
mobil 50 971 555

 

Ole Møller
Højdedraget 39
6940 Lem St.
tlf.     97 341 616
mobil 50 971 555
o.moeller@moeller.mail.dk

 

Peter Arnold Svarrer
Smed Hansensvej 7
6940 Lem St.
tlf.     97 341 203
mobil 21 291 203
P.svarrer@outlook.com

 

Solveig Korsgaard
Vejlen 8
6900 Skjern
mobil 21 729 115
skvejlen@skjern-net.dk

 

Solveig Mahler
Skolegade 27
6940 Lem St.
mobil 51 268 741
s.mahler@mail.tele.dk