Vedligeholdelsesplan

Her er den overordnede plejeplan for Dejbjerg Golf Klub 2011. Det er hensigten, at alle medlemmer her kan søge svar på igangsatte og fremtidige plejetiltag på banen. Det vil være muligt at læse om de opgaver, vi udfører i dagligdagen.

Nogle opgaver kan være så omfattende, at det er hensigtsmæssigt at lukke et hul for golfspil. Der kan også forekomme opgaver, der medfører, at spil skal foregå til en provisorisk green (vintergreen). Vintergreen vil blive vedligeholdt sommeren over. Lukninger vil blive annonceret på hjemmeside og i starterhus.

Plejeplanen er vejledende, og datoerne er mere et forslag end et egentligt valgt tidspunkt. Det er meningen, at de forskellige opgaver bliver udført i den uge, der er valgt, men vi er selvfølgelig nødt til at tage hensyn til den aktuelle vejrudvikling. Der kan således forekomme dage, hvor vi er nødt til at arbejde med greens, selvom klubben har herre- eller damedage. Vi vil etablere provisoriske greens til alle huller, når der arbejdes på den pågældende green. Jeg vil efter bedste evne informere på hjemmesiden og i starterhus om alle væsentlige opgaver. Det vil være opgaver, som ikke er dagligt forekommende.


Områder

Vi klipper efter behov; det vil sige, når der er græs at klippe af. Når der ikke bliver klippet, kan der blive rullet med en let vibrationstromle. Det vil jævne på greenoverfladen.

Vi tilfører gødning 5-6 gange fra sidst i marts og til ultimo oktober. Derudover vil vi vedligeholde med mindre mængder af mikronæring, og specielt med jernsulfat. Nogle af disse produkter sprøjtes ud på greenarealet som en vandig opløsning.

Alle greens klippes fortrinsvis om morgenen. Det vil sige, at det kan forventes, at en golfrunde under normale forhold kan afvikles uhindret efter kl.9.00. Der vil ikke blive klippet green om lørdagen, hvis der ikke er match.

Når der arbejdes specielt med greens, vil der normalt være et opslag vedrørende omfanget.

Der er planlagt propoptagning og vertidræning i ugerne 18, 21 og 23. Det er en proces, der kræver godt vejr og al vor tid og mange frivillige timer i et par dage for at komme ud med et godt resultat.

Greens vil blive topdresset løbende gennem sæsonen 2-3 gange per måned med et meget tyndt lag topdressing. Det er nødvendig med denne topdresning for at slippe af med filtlaget i vore greens. Verticalskæring vil blive gennemført med 2-4 ugers mellemrum og efterfølges normalt af en let topdressning. Disse processer vil blive gennemført uden hensyntagen til såvel dame som herredage. Der vil blive dresset fra morgenen, og efter at topdressingen er tørret, bliver den fejet ned, så der ikke er noget at se.

Teestederne klippes 2-3 gange om ugen. Vi flytter tee-markeringerne samtidig. Desuden reparerer vi slidte områder 2 gange om måneden med topdressing og græsfrø. Teestederne gødes 2-3 gange om året. Det er for at fastholde konstant vækst i græsset, så huller i overfladen gror hurtigt sammen igen. Der vertikalskæres ca. 1 gang om måneden og eftersås forår og efterår.

Vi klipper fairways 2-3 gange om ugen. Vi vil i år prøve at efterså og reparere de fairways, som ikke har opnået en tilfredsstillende kvalitet.

Fairways klippes nu lidt mere kreativt. Det giver alle lidt mere plads at spille på.

Semirough klippes 2 gange om ugen. Klippehøjden er 50 mm.

Roughen er en del af banen, som giver det enkelte hul facon og karakter. Rough er et areal med sparsom eller ingen pleje. Det vil derfor ofte være svært at slå et godt golfslag fra disse arealer. Det vil altså være forbundet med en hvis risiko at satse på et slag langt frem ad banen, når man er landet i dette område.

Rougharealet er også et areal, der skal fungere som en spredningskorridor for mindre dyr, og være yngleplads for vores harer. Desuden vil der være et rigere fugleliv, som har stor glæde af den beskyttende vegetation. Der har været vinterfodret 2 steder i vinter, ved 8 green og ved hul 12. Formålet er at tiltrække flere fasaner og agerhøns.

Der vil blive klippet ca. 8-, og der klippes 1 gang om ugen. 15 meter rundt om semirough og frem til og rundt om teestederne. Klippehøjden er 100 mm

Der vil blive skåret kanter og sandet vil blive justeret (efterfyldt) ultimo april og igen inden TAMA. Derudover bliver kanterne trimmet efter behov. Der vil blive revet med maskine hver fredag.


Ordliste

Efterså: Især greens eftersås ofte. Det vil sige 2-4 gange om året. Det gøres for at sikre, at det er de bedst egnede græstyper, der er til stede. Desuden er det med til at lukke huller ved skader fra slid, svampeangreb på planterne. Vi bruger rødsvingel og alm. hvene, som er modstandsdygtige overfor svampeangreb, og som kan klare sig med lavt vandforbrug og gødningsniveau.

Filt eller filtlag: Filt er dødt plantemateriale, som danner et tæt lag i toppen af greenoverfladen. Der må gerne være lidt filt, ca. 5 mm, som holder sammen på overfladen og giver lidt slidstyrke. Der må til gengæld ikke være mere, da regnvand så vil ”hænge” i overfladen og holde greenen våd. Det er også svært at vande en green med et tykt filtlag, og der vil opstå tørre pletter på greens.

Gødning: Det er ikke hele golfbanen, der gødes. Der tilføres gødning på greens, tee's, fairways og arealer med intensivt slid. Gødning tilføres normalt i form af NPK, hvor N er kvælstof, P er fosfor og K er kalium. Græs på en golfbane har brug for lidt gødning for at sikre, at det ikke slides væk, og at det kan tåle en tæt klipning.

Lufte: Der skal være luft til stede i jorden for at græsplanterne har det godt. Det er derfor nødvendigt at lufte jorden mekanisk med forskellige redskaber. Vi vil typisk lufte greens 12-15 gange om året. Tees og fairways skal luftes 1-2 gange årligt. Der skal luftes mere på arealer med intensiv belastning. Det foregår på greens med solide tines på ø 8mm og 12-15 cm dybde og på tee med tines ø12 mm i 20-25 cm dybde.

Propoptag: Når vi tager propper op, er det med hule tines, der arbejder i 10 cm dybde. Hullerne, der opstår, bliver fyldt op med sand.

Vertidræning: Er en proces der fører en massiv tine (ø 12-18 mm) ned i 25 cm dybde, hvor den brækker op i jorden, så den skaber luft 25 cm ned, hvor den løsner eventuelle komprimeringer. Hullerne fyldes med sand, så godt det nu kan lade sig gøre. De kan også stå åbne vinteren over, så der er en bedre mulighed for en udtørring af overfladen i den våde årstid og derved et lavere svampetryk.

Mikronæring: Er gødning i små mængder. Vi tilfører typisk jern (Fe) Mangan (Mn) og Magnesium (Mg) Der kan også være lidt mikronæring i den NPK gødning der bliver tilført. 

Sprøjtning: Der er mange forskellige opgaver hvor vi anvender en sprøjte. Ofte tilfører vi gødning og mikronæring ved udsprøjtinng.  

Topdressing: Der topdresses på alle arealer på banen. Dog bruger vi mest på greens. Her topdresses for at vedligeholde en jævn og hurtig putteoverflade. Desuden undgår vi at der ophober sig et filtlag i greens. Det er også med til at beskytte nye bladskud og vækstpunktet på planten. 

Vertikalskære: Græsset skal vertikalskæres. Det er roterende knive som skærer ned i græsset og vækstlaget. Det "renser" dødt plantemateriale op fra det friske græs og giver luft og nyt liv i overfladen. Det er med til at der ikke ophobes filt..


Greenkeeperen.